Výsledky vyhledávání | Krkonošské muzeum Vrchlabí http://tritius.krnap.cz/search/by-authority/5656/rss Vyhledávání podle autority: Nakladatelé/vydavatelé = Státní geologický ústav Kaledonská příkrovová stavba Krkonoš a Jizerských hor / Kodym, Odolen, 1898-1963 Dosavadní výsledky mého mapování v permu podkrkonošském Hynie, Ota Nové příspěvky k poznání floristicko-stratigrafických poměrů žacléřského souvrství v uhelných revírech u Žacléře a u Markoušovic