Search results | Krkonošské muzeum Vrchlabí http://tritius.krnap.cz/search/by-authority/38665/rss?ticketId=-7&lang=EN&page=1 Search by authority: Publishers = Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Comenius : 1592-1670 : doba mezi rozumem a šílenstvím : Jan Amos Komenský a jeho svět