Wyniki wyszukiwania | Krkonošské muzeum Vrchlabí http://tritius.krnap.cz/search/by-authority/38665/rss?s=-96&sd=ASC&page=1&ticketId=-7&lang=PL Wyszukiwanie wg kartoteki: Wydawcy = Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Comenius : 1592-1670 : doba mezi rozumem a šílenstvím : Jan Amos Komenský a jeho svět