Search results | Krkonošské muzeum Vrchlabí http://tritius.krnap.cz/search/by-authority/38665/rss?pageSize=10&s=-96&sd=DESC&page=1&ticketId=-8&lang=EN Search by authority: Publishers = Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Comenius : 1592-1670 : doba mezi rozumem a šílenstvím : Jan Amos Komenský a jeho svět