Skip to main content

Podrobné štatistiky fondu

Typ Názov Počet titulov Počet zväzkov Dátum poslednej zmeny
Spolu 13238 14088
ST Staré tlače 240 246 30.03.2020
PR Periodiká retro 3759 3942 15.09.2020
KN Knihy 8693 9344 05.10.2020
MP [MP] 0 0
VZ Výzkumné zprávy 462 476 08.01.2020
AK Príväzky 0 0
DP Študentské práce 0 0
AN Články 4 0 20.08.2010
SB Zbierka múzejná 80 80 22.12.2010
BR Brožúry 0 0
RE Recenzia 0 0
EZ Elektronické zdroje 0 0
AV Audiovizuálne médiá 0 0
PE Periodiká 0 0
PM Pracovné materiály 0 0