Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Havel, Jiří, 1931-


Citation: NKC
Citation: Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999
Narozen 9.4.1931 v Horní Branné. Ing., fotograf-krajinář, fotografické publikace.