Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Novák, Jan


Citace: Novák, Jan: Cryptosporidium testudinis sp. n., Cryptosporidium ducismarci Traversa, 2010 and Cryptosporidium tortoise genotype III (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in tortoises. Folia parasitologica, 2016, roč. 63, s. 1-10.
Citace: www(Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), cit. 3. 4. 2019
Ing., laboratorní technik, publikace v oboru buněčná biologie (Pracoviště tkáňových kultur - akreditovaná laboratoř, Fakulta rybářství a ochrany vod ve Vodňanech, Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz, Jihočeská univerzita, České Budějovice).