Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Nokkala Miltová, Radka, 1979-

Vazby: Miltová, Radka, 1979-

Citace: Aktuální proměny českých dějin umění (sborník z konference, spoluautorka: R.Miltová)
Citace: www(Masarykova univerzita v Brně. Filozofická fakulta)
Citace: Nokkala Miltová, Radka: Antonín Friedl. In: Universitas : revue Masarykovy univerzity. Roč. 48, 2015, č. 4, s. 49-50
Citace: www(Masarykova univerzita), cit. 11. 2. 2016
Narozena 17. 4. 1979 v Chrudimi. Mgr., Ph.D., historička umění.