Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Hrubá, Eva


Citation: Nebeský obraz (fotografie Bohdan Holomíček a Eva Hrubá)
Divadelní fotografka.