Skip to main content

Authority detail

Paterová, Vladimíra, 1958-
Citation: Paterová, Vladimíra: Moderní architektura 60.-80. let 20. století ve východních Krkonoších. In: Zprávy památkové péče, roč. 72, č. 6 (2012), s. 451-455
Citation: osobní sdělení

Show works by given autority
Show works about given autority