Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Bukačová, Jana


Citace: Bukačová, Jana - Komárková, Anna - Šebek, František (eds): Muzejní výstavnictví : učební texty nástavbového kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a gelerií České republiky, 2014
Citace: www(Asociace muzeí a galerií České republiky), cit. 9. 3. 2015
Pracovnice v oblasti muzejnictví, redaktorka odborných publikací.