Skip to main content

Autorität Detail

Scheufler, Pavel, 1950-
Other form of name PPP: Pay, Pavel, 1950-
Other form of name PPP: Benedikt, Pavel, 1950 září 25.-
Citation: Scheufler, Pavel: Teze k dějinám fotografie do roku 1914, 2000
Citation: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 18. 7. 2011
Citation: www(osobní stránka), cit. 18. 7. 2011
Citation: Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. stol.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_Scheufler

Show works by given autority
Show works about given autority