Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Peithner z Lichtenfelsu, Jan Tadeáš Antonín, 1727-1792

Vazby: Peithner, Tadeáš, 1727-1792
Vazby: Peithner, Jan Tadeáš z Lichtensfelsu, 1727-1792
Vazby: Peithner von Lichtenfels, Johann Taddäus Anton, 1727-1792
Vazby: Peithner, Johann Taddäus Anton von, 1727-1792
Vazby: Lichtenfels, Johann Taddäus Anton Peithner von, 1727-1792
Vazby: Peithner, Johann Taddäus Anton von Lichtenfels, 1727-1792

Citace: Pokus o přírodní ... [Příbram?:komitét sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice?], 1982
Citace: DDB
Citace: www(Biografie ceskych matematiku)
Narodil se 8. 4. 1727, zemřel v červnu 1792. Báňský a metalurgický odborník a pedagog, vypracoval plán na zřízení první báňské akademie v Rakousku. Působil jako pedagog v Praze a od roku 1772 v Banské Štiavnici..