Skip to main content

Authority detail

Večeřa, Josef, 1959-
Citation: V. Večeřová: Jesenické zlaté stezky
Citation: www (Český geologický ústav)
Citation: Geologové České geologické služby 1919-2001

Show works by given autority
Show works about given autority