Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Bráf, Albín, 1851-1912


Citácia: PNP-LA
Citácia: Bráf, Albín: Národohospodářské potřeby české, 1909
Citácia: Biografický slovník českých zemí. VII, Bra-Brum, 2007.
Narozen 27. 2. 1851 v Třebíči, zemřel 1. 7. 1912 v Roztokách u Prahy. JUDr., politik, novinář, profesor národohospodářství, politické a národohospodářské práce, paměti.