Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Marrou, Henri-Irénée, 1904-1977

pseudonym: Davenson, Henri, 1904-1977
Relations: Marrou, Henri, 1904-1977

Citation: NKC
Citation: Marrou, Henri: Svatý Augustin: Augustin a augustiniáni v českých zemích. Řím: Křesťanská akademie, 1979
Citation: BNF, cit. 19. 6. 2014
Francouzský historik se zájmem o počátky křesťanství, autor překladů z latiny, staré řečtiny a angličtiny.