Skip to main content

Authority detail

Hošek, Emil, 1923-2000
Citation: Novotný, G.: Historický průzkum lesů v českých zemích a jeho nejvýznamnější představitel Emil Hošek. Jižní Morava 2006, s. 221-238.

Show works by given autority
Show works about given autority