Skip to main content

Detail autority

Záhlavie: Tlapák, Josef, 1921-2004


Citácia: PNP-LA
Citácia: Pocta nestoru české agrární historiografie
Citácia: Minulostí Západočeského kraje, 39/2004
Narozen 10. 7. 1921 v Praze, zemřel 22. 1. 2004. PhDr., CSc., historik zemědělství a lesnictví.