Skip to main content

Authority detail

Tlapák, Josef, 1921-2004
Citation: PNP-LA
Citation: Pocta nestoru české agrární historiografie
Citation: Minulostí Západočeského kraje, 39/2004

Show works by given autority
Show works about given autority