Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Pižl, Václav, 1956-


Citace: Tajovský, Karel, (ed.) - Pižl, Václav, (ed.): Soil zoological problems in central Europe: proceedings of the 4th Central European workshop on soil zoology held in České Budějovice, Czech Republic, April 23-24, 1997. České Budějovice: Institute of Soil Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 1998
Citace: www(Pižl Václav | Ústav půdní biologie), cit. 21. 1. 2014
Narozen v roce 1956 v Děčíně. Doc., RNDr., CSc., biolog a entomolog, vysokoškolský pedagog, specializace na půdní zoologii a ekologii.