Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Jirásko, František, 1933-2020


Citace: František Jirásko: Krkonoše : hradba i pojítko
Citace: Lexikon českých historiků 2010, Ostrava 2012
Citace: www(CODEX MEDIAEVII), cit. 25. 6. 2013
Narozen 23. 8. 1933 v Chudonicích u Nového Bydžova. Mgr., pedagog, historik a bohemista, zaměřen na historickou vlastivědu Krkonoš, národní obrození v příhraniční oblasti Dolního Slezska a česko-polské vztahy, autor článků a