Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Vaněk, Jan, 1947-


Citace: Vaněk, J.: Východní Krkonoše :prameny Úpy
Citace: Flousek, J. - Vaněk, J.: Fauna Krkonoš
Citace: Potocka, J. - Vaněk, J.: Krkonošská rašeliniště
Citace: www(Časopis Krkonoše - Jizerské hory), srpen 2010, cit. 3. 2. 2012
Citace: osobní sdělení
Narozen 27. 4. 1947 v Českých Budějovicích. RNDr., ochranář a zoolog zaměřený zejména na zoologii bezobratlých, bývalý zaměstnanec Správy Krkonošského národního parku. Autor publikací a článků o přírodě a fauně Krkono� �. Také fotograf přírody a krajiny, specializuje se na makrofotografii bezobratlých.