Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Spurný, Matěj, 1979-


Citace: ANL
Citace: Matěj Spurný: Naše otázka (Souvislosti, Roč. 16, č. 3 (2005), s. 86-99)
Citace: www(whois.cuni.cz)
Citace: www(Frontiers of Solitude), cit. 25. 4. 2016
Citace: www(Ústav pro soudobé dějiny AV ČR), cit. 25. 4. 2016
Narozen 16. 3. 1979 v Praze. Mgr., Ph.D., historik, zabývá se sociálními dějinami, českým a německým nacionalismem a vývojem ČSR po roce 1945.