Skip to main content

Authority detail

Main Entry: Fišera, Zdeněk, 1954-


Citation: Jeho: Skalní hrady
Citation: Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů
Narozen 24.5.1954. Archeolog, autor publikace o středověké architektuře.